SÚŤAŽ JE UKONČENÁ

Ďakujeme všetkým za účasť.
Výhercov budeme kontaktovať najneskôr do 30. 6. 2023 na základe údajov, ktoré uviedli pri registrácii.
Výhry budú doručené do 31. 7. 2023.